HDMI_V.1.4_3D


HDMI_V.1.4_3D

HDMI_V.1.4_3D


ป็นสาย HDMI สายแบนง้อได้ และรุ่นใหม่สายแบนสายถักหุ้ม 2 ชั้น

เน้นด้านการใช้งาน ภาพ 3 มิติ (เครื่องเล่นบลูเรย์)


รับประกันความชัดของสัญญาณทั้งภาพและเสียงไม่มีตก ไม่มีสะดุด

อายุการใช้งานยาวนาน


รองรับระบบ 

Full HD 1080p

3D

เปรียบเทียบสินค้า (0)


HDMI3DW

HDMI3DW

HDMI_V.1.4_3DHDMI3DWสายแบนง้อได้ ยาว 1.5 เมตร สีขาวเป็นสาย HDMI สายแบนง้อได้เน้นด้านการใช้งาน ภาพ 3 มิติ (เครื่องเล่นบลู..

฿359 - 0.00%

HDMI3DB

HDMI3DB

HDMI_V.1.4_3DHDMI3DBสายแบนง้อได้ ยาว 1.5 เมตร สีดำเป็นสาย HDMI สายแบนง้อได้เน้นด้านการใช้งาน ภาพ 3 มิติ (เครื่..

฿359 - 0.00%

HDMI3DR

HDMI3DR

HDMI_V.1.4_3DHDMI3DRสายแบนง้อได้ ยาว 1.5 เมตร สีแดงเป็นสาย HDMI สายแบนง้อได้เน้นด้านการใช้งาน ภาพ 3 มิติ (เครื่องเล่นบลู..

฿359 - 0.00%

HDMI3D3MB

HDMI3D3MB

HDMI_V.1.4_3DHDMI3D3MBสายแบนง้อได้ ยาว 3 เมตร สีดำเป็นสาย HDMI สายแบนง้อได้เน้นด้านการใช้งาน ภาพ 3 มิติ (เครื่องเล่นบลูเ..

฿459 - 0.00%

HDMI3D3MBB

HDMI3D3MBB

HDMI_V.1.4_3DHDMI3D3MBBสายแบนง้อได้ ยาว 3 เมตร สีดำเป็นสาย HDMI รุ่นใหม่ สายแบนสายถักหุ้ม 2 ชั้นเน้นด้านการใช้งาน ภาพ 3 ..

฿499 - 0.00%

แสดง 1 ถึง 5 ของ5 (1 หน้า)