เกี่ยวกับบริษัท

   บริษัทดำเนินงานผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทก๊อกน้ำและฝักบัวอาบน้ำที่ได้รับการตรวจสอบกรรมวิธีในการผลิตของโรงงานและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าต่อลูกค้าจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดได้รับการรับรองให้ผ่าน มอก.2066-2552 สำหรับผลิตภัณฑ์ฝักบัวอาบน้ำ และได้รับการรับรองให้ผ่าน มอก.2067-2552 สำหรับผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ 

    สินค้าของทางบริษัทผลิตจากวัสดุชั้นดีไม่มีสารพิษเจือปน โดยที่ทุกรุ่นจะถูกออกแบบให้มีความสวยหรูหลากหลายแบบตามรสนิยมของลูกค้าอีกทั้งยังร่วมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานโดยการออกแบบให้ประหยัดน้ำให้ได้มากที่สุดและมีอายุการใช้งานทยาวนานที่สุด

รักคุณ รักษ์โลก

รักคุณ =

1. สินค้าเมื่อนำไปใช้จะไม่มีสารพิาเจือปนทำให้สินค้าของทางบริษัทเราไม่มีภัยหรือสารตกค้างสะสมในร่างกายคุณ

2. สินค้าจะถูกออกแบบให้สวย ดูดี ทำให้คุณดูดีมีสไตส์

3. สินค้าดีแต่มีราคาถูก

4. มีหลายหลายแบบให้คุณเลือก

รักษ์โลก =

1. อนุรักษ์พลังงานโดยการออกแบบสินค้าทุกรุ่นให้ประหยัดน้ำมากที่สุด

2.อนุรักษ์พลังงานโดยใช้วัสดุชั้นดีในการผลิตสินค้าทุกรุ่นทุกชิ้นเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานที่สุด